Chia Sẻ Lợi Nhuận Dafabet


Chia Sẻ Lợi Nhuận Đại Lý Dafabet

1. Ở Chương trình Đại lý Dafabet, bạn sẽ nhận được hoa hồng hàng tháng với tỷ lệ ban đầu là 30% dựa trên tổng lợi nhuận ròng từ những người chơi thuộc đại lý của mình, theo như bảng bên dưới. Bạn kiếm được càng đông người chơi và người chơi của bạn đặt cược càng nhiều thì hoa hồng nhận về sẽ càng cao. Bạn sẽ được trả hoa hồng định kỳ hàng tháng miễn là tài khoản đại lý của bạn tuân thủ điều khoản điều kiện của Dafabet và đủ điều kiện nhận thưởng (trong tháng cần có ít nhất 5 người chơi có phát sinh nạp tiền và đặt cược, cũng như số tiền hoa hồng tích lũy cần đạt mức tối thiểu 100 USD).
2. Hàng tháng, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một phần lợi nhuận ròng kiếm được từ các người chơi mà bạn giới thiệu thành công khi họ chơi tại các sản phẩm của trang web chúng tôi theo tỉ lệ % tương ứng. Tiền hoa hồng đại lý sẽ được xét duyệt và thanh toán riêng biệt cho từng sản phẩm. Yêu cầu số người nạp tiền và số tiền hoa hồng tối thiểu cũng được xét riêng cho mỗi sản phẩm.

Các sản phẩm Dafabet

Mức Lợi Nhuận RòngTỉ lệ %
1 – 4.999 USD30%
5.000 – 29.999 USD35%
30,000 – 50,000 USD40%
50,001 – 200,000 USD45%
200,001 USD +50%

3. Bạn sẽ nhận được một phần chia sẻ từ tổng lợi nhuận ròng thu được từ những Người chơi Tiền thật của mình. “Lợi Nhuận Ròng” được định nghĩa là:

• CASINO TRỰC TUYẾN: Tổng cược của người chơi trừ đi (a) tổng cược thắng, (b) tiền thưởng, (c) điểm tiền mặt (comp), (d) phí quản trị (15% của tổng doanh thu ròng) và (e) hoạt động của các tài khoản người chơi gian lận. Đây chính là lợi nhuận ròng, và số tiền hoa hồng của bạn sẽ bằng lợi nhuận ròng nhân với tỉ lệ % hoa hồng tương ứng ở bảng trên.

Bạn sẽ nhận được một phần chia sẻ từ tổng lợi nhuận ròng thu được từ những Người chơi Tiền thật của mình. “Lợi  Nhuận Ròng” được định nghĩa là:
• THỂ THAO OW VÀ THỂ THAO DAFA: Tổng cược của người chơi trừ đi (a) tổng cược thắng, (b) tiền thưởng, (c) phí quản trị (24% của tổng doanh thu ròng) và (d) hoạt động của các tài khoản người chơi gian lận. Đây chính là lợi nhuận ròng, và số tiền hoa hồng của bạn sẽ bằng lợi nhuận ròng nhân với tỉ lệ % hoa hồng tương ứng ở bảng trên.
• NHỮNG SẢN PHẨM KHÁC – Tổng cược của người chơi trừ đi (a) tổng cược thắng, (b) tiền thưởng, (c) điểm tiền mặt (comp) và (d) hoạt động của các tài khoản người chơi gian lận. Đây chính là lợi nhuận ròng, và số tiền hoa hồng của bạn sẽ bằng lợi nhuận ròng nhân với tỉ lệ % hoa hồng tương ứng ở bảng trên.

4. Việc áp dụng chia sẻ hoa hồng theo Lợi Nhuận Ròng được dựa trên cơ sở phân mức, nghĩa là nếu Lợi Nhuận Ròng vượt qua mức 1 thì tỷ lệ phần trăm hoa hồng cao hơn của mức tiếp theo sẽ chỉ áp dụng cho khoản lợi nhuận ròng vượt quá mức ngay trước đó.

5. Tỉ lệ hoa hồng của bạn sẽ được xem xét mỗi tháng và có thể được nâng cấp hoặc hạ cấp dựa theo quy định ở bảng trên. Để đủ điều kiện nhận hoa hồng, bạn cần duy trì ít nhất năm (5) Người Chơi tiền thật có hoạt động đặt cược mỗi tháng, và số tiền hoa hồng tích lũy cần được đạt mức tối thiểu 100 USD.

6.Nếu bạn thất bại trong việc quảng bá trang web, như liên tục không có người chơi đăng ký mới và/hoặc xóa banner của Dafabet ở trang quảng cáo của minh, điều này sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng và sẽ tự động dẫn đến việc chấm dứt mối quan hệ đối tác và mọi khiếu nại khác về chia sẻ hoa hồng trong tương lai sẽ không được xem xét.

7. Chương trình đại lý Dafabet chỉ có một cơ chế duy nhất là từ đại lý trực tiếp đến người chơi, chứ không có hình thức Phân Cấp Đại Lý/Đại Lý Con.

8. Khấu trừ các khoản thanh toán: Nếu người chơi của bạn bị phát hiện có bất kỳ hành vi gian lận nào, Dafabet có quyền khấu trừ số dư của những tài khoản người chơi gian lận này vào khoản tiền hoa hồng của bạn hoặc xóa các tài khoản này ra khỏi danh sách người chơi đã được bạn giới thiệu.

9. “Hoàn trả tiền”: Chủ thẻ tín dụng phát hiện các giao dịch bất thường được thực hiện trên Thẻ Tín dụng/Ghi nợ của mình mà không được mình ủy quyền. Chủ thẻ sau đó yêu cầu ngân hàng của mình hoàn trả các khoản phí này. Hoàn trả tiền liên quan đến các hành vi gian lận được thực hiện bởi bên thứ ba của thẻ tín dụng hoặc số thẻ.
9.1 Nếu người chơi được bạn giới thiệu bị xử lý hoàn lại tiền từ phía ngân hàng thì doanh thu cược phát sinh từ khoản tiền bị lấy lại của người chơi này sẽ bị hủy và không được tính vào mục đích tính chia sẻ hoa hồng cho bạn trong tháng hiện tại.
9.2 Nếu khoản khấu trừ đó vượt quá số tiền hoa hồng tích lũy mà bạn hiện đã kiếm được, số dư của bạn sẽ trở lại số dư âm và bạn cần kiếm hoa hồng để bù lại khoản tiền âm này trước khi bạn có thể bắt đầu tích lũy lại doanh thu.
9.3 Khác với khi một người chơi thắng được một khoản tiền lớn, chỉ kéo dài một tháng, khoản hoàn trả tiền sẽ vẫn còn đó cho đến khi lợi nhuận ròng từ các người chơi khác của bạn đã bù lại đủ số tiền tương ứng. Điều này có thể gây phiền toái cho các đại lý, nhưng chúng tôi chỉ có thể trả cho bạn phần hoa hồng từ phần trăm lợi nhuận ròng của những người chơi được bạn giới thiệu thành công, chứ không phải cho doanh thu gian lận.
10. Thanh toán. Bạn sẽ nhận được tiền hoa hồng vào cỡ giữa tháng, thời điểm cụ thể sẽ được chuyên viên đại lý thông báo ở mỗi đợt thanh toán. Tuy nhiên, để đủ điều kiện nhận hoa hồng, bạn cần có ít nhất 5 người chơi có phát sinh nạp tiền và đặt cược trong tháng thuộc đại lý của mình cũng như số tiền hoa hồng tích lũy cần đạt mức tối thiểu 100 USD.

10.1. Nếu một đại lý không đạt được mức hoa hồng tối thiểu được quy định vào một tháng nào đó, số tiền hoa hồng kiếm được của tháng này sẽ được bảo lưu sang tháng tiếp theo cho đến khi đạt đến mức tối thiểu. Nếu tài khoản ở trạng thái âm (tức là số tiền thắng của khách hàng vượt quá tiền thua của khách hàng), số tiền âm cũng sẽ được chuyển sang (các) tháng tiếp theo. Số tiền hoa hồng sẽ dựa trên tính toán và số liệu của chúng tôi. Số dư hoa hồng âm sẽ được khẩu trừ vào hoa hồng có sẵn.

10.2. Tương tự như vậy, nếu các đại lý không bảo đảm năm (5) người chơi tiền thật có phát sinh nạp tiền và đặt cược trong một tháng, theo quy định trên, tất cả tiền hoa hồng trong tháng sẽ được tích lũy qua tháng sau. Không có khoản thanh toán hoa hồng nào được thực hiện cho đến khi bạn đáp ứng đủ các tiêu chí này.

10.3. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thanh toán bằng USD hoặc đơn vị tiền tệ bạn chọn khi đăng ký Tài khoản đại lý. Khi quy đổi tiền tệ được yêu cầu, số tiền tương ứng sẽ được chuyển đổi bằng cách sử dụng tỷ giá tiền tệ của chúng tôi tại thời điểm hoa hồng được phát sinh. Bất kỳ thay đổi nào về đơn vị tiền tệ đều phải được tiến hành qua yêu cầu bằng văn bản hoặc email đến Người quản lý đại lý của chúng tôi. Mọi yêu cầu qua email phải được thực hiện bằng cách sử dụng email đã đăng ký của các đại lý.
10.4. Tất cả số tiền bạn kiếm được theo Chương Trình Đại Lý không bao gồm tất cả các khoản phí, thuế (bao gồm Thuế giá trị gia tăng, nếu có), thuế, phí, thuế môn bài hoặc thuế. Các khoản phí, thuế, phí, lệ phí, thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế quan này sẽ áp dụng cho tài khoản của bạn theo tỷ giá hiện hành tại thời điểm chia sẻ hoa hồng. Để tránh nghi ngờ, bạn phải chịu trách nhiệm duy nhất và chịu trách nhiệm chính đối với bất kỳ khoản thuế nào được áp dụng đối với phần thu nhập chịu thuế trong khu vực pháp lý mà bạn đang cư trú vì mục đích thuế thu nhập, nhưng trong trường hợp Dafabet được yêu cầu giữ lại bất kỳ khoản thuế nào bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán khoản thuế đó thì bạn sẽ không được hoàn bất kỳ khoản thuế nào từ Dafabet.


Muốn liên hệ với chuyên viên đại lý? Liên Hệ Chúng Tôi