ข้อกำหนดและเงื่อนไข


โปรแกรมพันธมิตรเน็กซ์เบท
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ค่าคอมมิชชั่นของเน็กซ์เบทขึ้นอยู่กับผู้เล่นใหม่ทุกเดือนของท่าน จำนวนผู้เล่นใหม่ของท่านที่สูงขึ้นส่วนแบ่งรายได้ของท่านก็จะยิ่งมากขึ้น
2. พันธมิตรต้องมียอดค่าคอมมิชชั่น ขั้นต่ำ 50 USD (ดอลลาร์สหรัฐ) ขึ้นไป เพื่อมีสิทธิ์ถอน โดยเน็กซ์เบทจะใช้เวลาในการคำนวณค่าคอมมิชชั่นประมาณ 10 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนนั้น และหลังจากมีการคำนวณค่าคอมมิชชั่นเสร็จสิ้นแล้ว เน็กซ์เบทจะทำการโอนเงินค่าคอมมิชชั่นไปยังบัญชีของพันธมิตร ภายใน 5 วันทำการ
3. หากพันธมิตรสร้างการได้ / เสียที่ติดลบหรือไม่ถึงตามข้อกำหนดขั้นต่ำของผู้เล่นที่ใช้งานจริง 5 คนต่อเดือน เดือนนั้นก็จะไม่มีการได้ค่าคอมมิชชั่น แต่จะถูกยกยอดไปสู่การคิดค่าคอมมิชชั่นในเดือนถัดไป
4. ยอดโบนัสที่ผู้เล่นได้รับจากโปรโมชั่นต่างๆ และโบนัสคืนเงิน ที่ผู้เล่นได้รับภายใต้บัญชีพันธมิตรของท่าน จะถูกหักออกจากค่าคอมมิชชั่น
5. พันธมิตรไม่สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเดิมพันภายใต้ชื่อบัญชีพันธมิตรของตนเองได้ หากทำการตรวจสอบแล้วพบว่าพันธมิตรทำกำไรได้จากบัญชีผู้เล่นที่สร้างขึ้นเอง เน็กซ์เบทจะทำการริบเงินทั้งหมดที่พันธมิตรได้รับ และบัญชีผู้เล่น จะถูกตัดออกจากการเป็นผู้เล่นภายใต้บัญชีพันธมิตรนั้นๆ
6. หากรายรับของพันธมิตรได้มาจากการทุจริต เน็กซ์เบทจะหักเงินส่วนนี้ออกจากค่าคอมมิชชั่น การกระทำใดๆที่เน็กซ์เบทพิจารณาว่าเป็นการฉ้อฉล อาจมีผลให้บัญชีนั้นถูกระงับการใช้งานถาวร และถูกริบเงินคอมมิชชั่นทั้งหมดคืน
7. บัญชีพันธมิตรใดๆ ที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อตรวจหาการทุจริต จะต้องถูกทำการระงับการจ่ายค่าคอมมิชชั่น จนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นลง
8. พันธมิตรไม่สามารถทำกิจกรรมแจกโบนัสหรือจัดโปรโมชั่นใดๆได้ หากยังไม่ได้รับการอนุญาตจากทางเน็กซ์เบท หากพบว่ามีการละเมิดกฏข้อตกลงบัญชีพันธมิตรจะถูกปิดลงทันที
9. เน็กซ์เบทจะทำการติดตามผลงานของพันธมิตรโดยตลอด ซึ่งหากเราพบว่าบัญชีพันธมิตรไม่มีความเคลื่อนไหวตลอด 6 เดือน เน็กซ์เบทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก และ/หรือปิดการใช้งานบัญชีพันธมิตร ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. หากพันธมิตรไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ไม่ว่าเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือความคาดหมาย นอกเหนือการควบคุม เน็กซ์เบทอาจทำการจะระงับบัญชีพันธมิตรนั้น โดยเราจะไม่มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นใดๆ
11. เน็กซ์เบทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เงื่อนไขและข้อกำหนดได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ต้องการติดต่อกับฝ่ายพันธมิตร? ติดต่อเรา