อัตราส่วนแบ่งรายได้


1. พันธมิตรของ Dafabet จะได้รับรายได้เป็นค่าคอมมิชชั่น เริ่มต้นที่ 30% และสูงสุดที่ 50% รายได้คำนวนจากยอดได้/เสียสุทธิของผู้เล่นที่พันธมิตรแนะนำให้กับเว็บไซต์เรา ทั้งนี้ผู้เล่นที่แนะนำมาจะต้องมีประวัติการฝากเงินจริงและการวางเดิมพันจริงในแต่ละโปรดัค โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมพันธมิตร Dafabet

2. พันธมิตรจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเดือนต่อเดือน ยิ่งมีผู้เล่นที่แอคทีฟจริงมาก พันธมิตรยิ่งได้รับรายได้มากขึ้น ผู้เล่นที่แอคทีฟจริง หมายถึง ผู้เล่นที่มีการฝากเงินจริงและเดิมพันจริงที่ Dafabet ในแต่ละเดือนเราจะมีการตรวจสอบประวัติผู้เล่น หากผู้เล่นท่านใดมีประวัติการเดิมพันที่ผิดปกติ ถือว่าพันธมิตรจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากผู้เล่นท่านนั้น การคำนวณค่าคอมมิชชั่นในแต่ละเดือนสามารถอ้างอิงได้จากตารางด้านล่างนี้

อัตราขั้นบันได ส่วนแบ่งรายได้ (%)
USD 1 – 4,999 30%
USD 5,000 – 29,999 35%
USD 30,000 – 50,000 40%
USD 50,001 – 200,000 45%
USD 200,001 + 50%

3.พันธมิตรทุกท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เกิดขึ้นจากผู้เล่นที่แนะนำและชักชวนให้เข้ามาเล่นกับDafabet ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะทำการหักออกจากยอดได้/เสียของในแต่ละเดือน หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วคือ “รายได้สุทธิ”

4.เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย รายได้สุทธิจะแบ่งตามอัตราขั้นบันไดที่กำหนดไว้ หากรายได้สุทธิสูงกว่าระดับที่1 ส่วนแบ่งรายได้ที่เหลือจะนำมาคิดในขั้นบันไดต่อไป

5.ส่วนแบ่งรายได้ของพันธมิตรจะได้รับการตรวจสอบทุกเดือน และอาจมีการปรับลดหรือปรับขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่ผู้เล่นที่พันธมิตรแนะนำมาจะต้องเป็นผู้เล่นที่แอคทีฟจริง (ผู้เล่นที่แอคทีฟจริง หมายถึง ผู้เล่นที่มีการฝากเงินจริง เดิมพันจริง) อย่างน้อย 5 ท่าน ต่อเดือน

6. หากพันธมิตรไม่มีการโปรโมทดาฟาเบท ไม่ว่าช่องทางใดๆได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มียอดผู้สมัครใหม่ในแต่ละเดือน จะถือเป็นการละเมิดสัญญาและจะนำไปสู่การยุติข้อตกลงนี้

7.นอกจากนี้ พันธมิตรยังสามารถชวนเเพื่อนเป็นพันธมิตรกับ Dafabet (สมาชิกในครอบครัว/ญาติ จะไม่อนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรมนี้) โดยจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่ม จากยอดค่าคอมมิชชั่นที่พันธมิตรย่อยได้รับ ด้านล่างเป็นตารางการคำนวณค่าคอมมิชชั่นที่จะได้รับจากพันธมิตรย่อย
อัตราขั้นบันไดจากพันธมิตรย่อย
1st Tier (Master affiliate) = Normal Rev-share + 3% of Net Revenue of sub-affiliate
2nd Tier (Sub-affiliate) = Normal Rev-share

*สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรย่อย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่พันธมิตร

8.หากเราตรวจพบว่าผู้เล่นที่มาจากพันธมิตร มีการเดิมพันที่ผิดปกติหรือกระทำการทุจริตใดๆ ทาง Dafabet มีสิทธิ์ที่จะหักรายได้ในส่วนนั้นๆ หรือ ยกเลิกผู้เล่นท่านนั้นออกจากบัญชีพันธมิตรทันที ( โปรดทราบยอดรายได้ในระบบ เป็นยอดรายได้ที่ยังไม่ได้หักออกจากลูกค้า ที่มีการเดิมพันผิดกฏหรือกระทำการทุจริตใดๆ)

9. “การเรียกเงินคืน” หมายถึงการเรียกคืนเงินฝากที่ผู้เล่นได้มีการฝากเข้าบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการฝากเงินด้วยวิธีบัตรเครดิต ซึ่งผู้เล่นจะทำการแจ้งบริษัทเจ้าของบัตรเครดิต เพื่อเรียกคืนเงินฝากที่มีสถานะสมบูรณ์บนหน้าเว็บไซต์ของเรา
9.1 หากผู้เล่นของพันธมิตร มีการเรียกเงินคืน ข้อโต้แย้งเกิดขึ้น รายได้ที่เกิดขึ้นจากผู้เล่นของพันธมิตรจะถือเป็นโมฆะและจะไม่นำมารวมเพื่อการคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้แก่พันธมิตรในเดือนนั้นๆ
9.2 กรณีที่ค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรติดลบ ยอดดังกล่าวจะถูกยกยอดไปรวมกับค่าคอมมิชชั่นในเดือนถัดไป หากพันธมิตรมีรายได้เกิดขึ้นในเดือนถัดไป ยอดติดลบที่ยกมานี้ จะต้องนำมาหักออกก่อนที่ทางเราจะโอนค่าคอมมิชชั่นให้แก่พันธมิตร
9.3 การหักเงินจะคงอยู่ในยอดที่ต้องชำระจนกว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจากผู้เล่นท่านอื่นของท่านจะหักล้างยอดนั้นหมด ซึ่งต่างจากการที่ผู้เล่นชนะเงินรางวัลก้อนใหญ่และจะติดเป็นยอดที่ต้องชำระเพียงแค่ 1 เดือน เท่านั้น เราทราบว่าข้อกำหนดนี้อาจทำให้พันธมิตรสับสน แต่เราจำเป็นต้องแจ้งว่า เราสามารถจ่ายส่วนแบ่งรายได้ของท่านตามเปอร์เซ็นต์กำไรที่ได้จากผู้เล่นของท่าน โดยที่ไม่รวมรายได้ที่เกิดจากการฉ้อฉล

10.ค่าคอมมิชชั่นที่พันธมิตรสามารถทำรายการถอนได้ต้องมียอดขั้นต่ำ USD100 หรือ เทียบเท่ากับสกุลเงินอื่นๆ และต้องมีผู้เล่นแอคทีฟจริง ขั้นต่ำ5 ท่านขึ้นไป ทั้งนี้ หากพันธมิตรมีผู้เล่นสมัครใหม่ต่ำกว่า 10 ท่าน ในเดือนนั้นๆ จะมีผลต่อการพิจารณาการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ทางทีมจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นในเดือนถัดไป นับจากจบสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ

10.1 หลังจากการคำนวณยอด ได้/เสีย แล้วพันธมิตรมียอดติดลบ หรือพันธมิตรมีผู้เล่นไม่ครบตามจำนวนที่เรากำหนดไว้พันธมิตรจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นของเดือนนั้นๆ และทางเราจะนำยอดค่าคอมมิชชั่นไปรวมยอดให้ในเดือนถัดไป

10.2 หากพันธมิตรไม่มีลูกค้าที่แอคทีฟจริงขั้นต่ำ 5 ท่าน หลังจากระยะเวลา 3 เดือน ตามที่กำหนดไว้ ค่าคอมมิชชั่นทั้งหมด จะถูกยอดในเดือนถัดไปจนกว่าจะถึงเกณฑ์ที่กำหนด

11. การจ่ายค่าคอมมิชชั่นจะคำนวณเป็นสกุลเงินUSD และจ่ายออกเป็นสกุลเงินตามที่ลงทะเบียน หากพันธมิตรต้องการเปลี่ยนสกุลเงิน สามารถแจ้งโดยอิเมลติดต่อฝ่ายพันธมิตร สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นไปตามค่าเงินในวันที่จ่ายค่าคอมมิชชั่น

12. รายได้ทั้งหมดที่พันธมิตรได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่รวมค่าบริการภาษี (ภาษีมูลค่าเพิ่มถ้ามี) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยพันธมิตรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้น


ต้องการติดต่อกับฝ่ายพันธมิตร? ติดต่อเรา