ข้อกำหนดและเงื่อนไข


โปรแกรมพันธมิตรดาฟาเบท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

(ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างข้อตกลงตามกฎหมายที่มีผลผูกพันและบังคับใช้ระหว่างท่านซึ่งเป็นผู้สมัครโปรแกรมพันธมิตรนี้ และ พันธมิตรดาฟาเบทโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างละเอียด)

โปรแกรมพันธมิตรนี้ (ในที่นี้หมายถึง “ข้อตกลง“) รวบรวมข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมพันธมิตรดาฟาเบทอย่างสมบูรณ์ คำว่า “ท่าน” “พันธมิตร” หมายถึงตัวท่าน, บุคคล, กลุ่มของบุคคล หรือองค์กรที่ลงทะเบียนภายใต้ข้อตกลงนี้ และยังรวมถึงลูกจ้าง, พนักงาน, กรรมการบริษัท, เจ้าของบริษัท, องค์กรที่เกี่ยวข้อง และบุคคลในเครือรวมถึงทั้งหมด (และ “ของคุณ” มีความหมายที่เป็นไปในทางเดียวกัน)

โดยการเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรจะถือว่าท่านได้ยอมรับที่จะสร้างและรักษาการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของท่านมาที่หน้าของพันธมิตรดาฟาเบท หากท่านตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ กรุณาอย่าใช้โค้ดแบนเนอร์, โค้ดตัวหนังสือ, สื่อโปรโมชั่น, สื่อส่งเสริมการขายทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรดาฟาเบท

ข้อตกลงนี้แทนที่ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมพันธมิตรใดๆก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่นำเสนอโดยดาฟาเบท ทั้งนี้คุณยอมรับข้อตกลงนี้ แทนข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมดหรือข้อตกลงและเงื่อนไขในการที่คุณมีกับดาฟาเบทหรือกลุ่ม บริษัท ใด ๆ

1.คำจำกัดความและตีความ

รายได้พันธมิตร” หมายถึงค่าคอมมิชชั่นที่พันธมิตรได้จากผู้เล่นที่มีการวางเดิมพันเกิดขึ้นภายใต้บัญชีพันธมิตรของท่าน

เว็บไซต์พันธมิตร”หมายถึงเว็บไซต์ของพันธมิตร หรือลงทะเบียนเป็นพันธมิตรและหน้าเพจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

” สมัคร ” หมายถึงสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตร

” วันที่เข้าร่วม ” หมายถึงวันที่ท่านได้รับการอนุมัติจากทางดาฟาเบทว่าท่านได้เป็นพันธมิตรแล้ว

บริษัท” หมายถึงดาฟาเบท เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” ยังหมายถึง “บริษัท” ด้วยเช่นกัน

การรักษาข้อมูล“หมายถึงท่านยอมรับและตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและ/หรือข้อมูลใดๆของลูกค้าหลังจากท่านได้รับการอนุมัติเป็นพันธมิตรแล้ว

ผู้เล่น”หมายถึงผู้เล่นที่สมัครสมาชิกกับทางดาฟาเบทและได้ทำการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ของเราผ่านแบนเนอร์ของพันธมิตร
ผู้ประกอบการที่ดี”หมายถึงผู้ประกอบการที่มีทักษะไหวพริบ ความขยันอดทน ความรอบครอบ และมองการณ์ไกลที่ดีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้
กลุ่มบริษัท” หมายถึงบริษัทและนิติบุคคลใดๆ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว รวมถึงบริษัทย่อยในเครือ (ผู้ถือหุ้นบริษัท ” และ”บริษัทย่อย”หมายถึงผู้ประกอบการตามมาตรา s.1159และ/หรือตามพระราชบัญญัติ2006)และยังหมายรวมถึงบริษัทที่ถือหุ้น 50% หรือมากกว่า

ญาติสนิท”หมายถึง คู่ครอง, หุ้นส่วน, พ่อแม่, ย่า ยาย, ลูก หรือ หลาน

ทรัพย์สินทางปัญญา(IPR)”หมายถึงหมายถึงสิทธิข้อมูลทั้งหมดที่มีลิขสิทธิ์ในที่นี่รวมถึงเครื่องหมายทางการค้า,การออกแบบทางการค้า ,ชื่อโดเมนที่เชื่อมโยงกันกับข้อมูลข้างต้น, ที่อยู่อีเมล์ ,ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และ ฐานข้อมูล(ในแต่ละกรณี ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน) สิทธิในการจัดรูปแบบเว็บไซต์(รวมทั้ง HTML และ XML ) ความลับทางการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลในอนาคต รวมทั้งสิทธิการฟ้องร้องและสิทธิการละเมิดใดๆ

ลิงค์” หมายถึงการเชื่อมโยง (ทั้งแบนเนอร์หรือการเชื่อมโยงข้อความ) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ภายใต้ข้อตกลงนี้

บุคคลที่สาม” หมายถึงบุคคลที่สามภายใต้เงื่อนไขนี้

โปรแกรม” หมายถึงโปรแกรมพันธมิตรดาฟาเบท

“ ที่ตั้ง” หมายถึง ดาฟาเบทสปอร์ตบุค (sportsbook.dafabet.com) , ดาฟา888 (www.dafacasino.com) ทั้งนี้รวมถึงลิ้งค์สำรอง, โดเมน และ URLS

ตามข้อตกลงนี้ อาจมีบริบทที่แสดงความหมายเป็นอย่างอื่น

-ส่วนของหัวข้อที่ถูกรวบรวมเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้นและไม่ส่งผลกระทบต่อการตีความข้อตกลงนี้

-ส่วนของคำที่นำมาใช้ในข้อตกลงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันจะไม่ถูกจำกัดความหมาย ตามข้อตกลงนี้

– คำที่มี1พยางค์ แต่เมื่อมีการนำพยางค์มากกว่า2พยางค์มารวมกัน แล้วทำให้ความหมายเปลี่ยนไปและ/หรือในทางกลับกัน

-การอ้างอิงถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าวและคำสั่งซื้อ ระเบียบตราสาร หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากฎหมายอื่น ๆ ที่ทำภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนี้

2. การจำกัดสิทธิการใช้ใบอนุญาต

2.1ทางเราให้สิทธิส่วนบุคคล,โดยไม่ใช่สิทธิสำหรับท่านแต่เพียงผู้เดียว,ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้การใช้เครื่องหมายการค้าของเราในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงนี้(ใบอนุญาต,เชื่อมกลับมาที่เรา,จากเจ้าของเว็บไซต์)ทางเราอนุญาตให้เชื่อมต่อกับเราผ่านแบนเนอร์ที่ปรากฎจากเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

2.2เพื่อให้ข้อตกลงนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเราอนุญาตให้ท่านมีสิทธิในการเชื่อมโยงลูกค้ามาที่เว็บไซต์และบริการของเราได้โดยตรง โดยสิทธินี้ไม่ได้อนุญาตให้ท่านแต่เพียงผู้เดียว และข้อตกลงนี้ไม่ได้ให้สิทธิท่านแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาบริการที่เกิดขึ้นจากการแนะนำของท่าน และเราขอสงวนสิทธิ์ในการทำสัญญาหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อใดก็ได้ซึ่งมีการดำเนินการให้บริการในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันกับของท่าน ท่านจะต้องไม่เรียกร้องในการรับค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ท่านแนะนำมา หรือค่าตอบแทนใดๆ ในการดำเนินธุรกิจโดยผ่านบุคคนอื่น หรือหน่วยงานอื่นๆ นอกจากตัวท่านเอง

2.3ใบอนุญาตนี้ไม่สามารถทำเป็นใบอนุญาตย่อยได้ และท่านไม่สามารถมอบหมายสิทธิหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ ท่านมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของเราแต่จำกัดเฉพาะสิทธิในการใช้แบนเนอร์เท่านั้นท่านจะต้องไม่แสดงสิทธิในสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผล, บังคับใช้ในสิทธิที่ไม่สมควร, หรือโต้แย้งสิทธิในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าด้วยการกระทำใด การดำเนินการใดๆ ที่เข้าข่าย และต้องไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจะกระทบกับใบอนุญาตการถือครองเครื่องหมายการค้าของเรา หรือกระทำการใดๆ ที่ส่งผลในลักษณะเดียวกันนี้ หรือลดความนิยมหรือส่งผลที่ไม่ดีต่อเรา

2.4ท่านถูกจำกัดการซื้อชื่อโดเมนที่ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนใดๆ ของเครื่องหมายการค้าของเราหรือทรัพย์สินทางปัญญาของเราและท่านยังถูกจำกัดการใช้เครื่องหมายการค้าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือทรัพย์สินทางปัญญาของเราเพื่อวัตถุประสงค์ของการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงรูปลักษณ์และภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ของท่าน

2.5เราสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนใบอนุญาตนี้เมื่อใดก็ได้และจะถือว่าทางเราได้ยกเลิกข้อตกลงนี้ด้วยเช่นกันไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

2.6 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

2.6.1 แสดงการเชื่อมโยงอื่น ๆ นอกเหนือจากในเว็บไซต์พันธมิตร

2.6.2 แสดงการเชื่อมโยงผ่านทางสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นใดนอกเหนือจากเว็บไซต์พันธมิตร   ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากดาฟาเบท

2.6.3 แสดงการหรือข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและ/หรือ ทุจริตว่าลูกค้ามีการคลิกผ่านลิงก์ที่ลงทะเบียนภายใต้บัญชีพันธมิตรของท่าน

2.6.4 ใช้การเชื่อมโยงในทางที่ไม่ถูกต้องและพิสูจน์ได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อดาฟาเบท

2.6.5 ใช้ลิงค์หรือรหัสใดๆ ในการโฆษณาโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากดาฟาเบท

3.ข้อควรปฎิบัติ

3.1 ท่านมีและมีอำนาจเต็มในการทำสัญญาฉบับนี้และเอกสารอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยท่านและมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้

3.2ท่านจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการพัฒนาการดำเนินการและการบำรุงรักษาเว็บไซต์ของท่านและสำหรับทุกสิ่งบนเว็บไซต์ของท่านจะถือว่าเป็นต้นทุนของท่านเอง

3.3 ท่านจะปฏิบัติตามนโยบายและแนวทาง ที่ทางดาฟาเบทให้คำแนะนำไว้

3.4ท่านตกลงที่จะลงทะเบียนและระบุข้อมูลที่ถูกต้องรายละเอียดการติดต่อที่สามารถเชื่อถือและติดต่อได้กับพันธมิตรดาฟาเบท หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะต้องแจ้งให้ทางเราทราบโดยทันที

3.5เว็บไซต์พันธมิตรของท่านจะต้องไม่เป็นเว็บไซต์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กหรือเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ต่ำกว่า18ปี)หรือกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศต้องห้ามวางเดิมพัน

3.6ท่านไม่มีอำนาจทั้งทางตรงและทางอ้อมในการชักจูงบุคคลให้หลงเชื่อ เช่น การจ่ายเงินโดยไม่จำกัดโดยใช้ลิ้งค์นี้

3.7ท่านจะต้องได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรในการดำเนินการต่างๆในการปฎิบัติตามข้อตกลงนี้ทั้งนี้ท่านจะไม่ละเมิดข้อตกลงที่กล่าวไว้

3.8ท่านจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือจะต้องไม่ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นในการค้าทั้งนี้รวมถึงการลงทะเบียนของชื่อโดเมน,การค้นหาคำที่คล้ายคำว่าดาฟาเบทเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่เป็นเจ้าของโดยดาฟาเบท

3.9เว็บไซต์พันธมิตรจะต้องไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมความรุนแรง ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ ส่งเสริมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

3.10ท่านต้องแน่ใจว่าลูกค้าที่สมัครภายใต้บัญชีพันธมิตรของท่านต้องปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์โดยไม่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ เมื่อได้เปิดบัญชีกับทางดาฟาเบท
4.ข้อตกลง
    4.1ทั้งท่านและครอบครัวไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกของดาฟาเบท และไม่มีสิทธิได้รับการชำระเงินใดๆ หากทางเราตรวจสอบพบว่ามีความสัมพันธ์กันตามกฏว่าด้วยญาติสนิท

4.2ทางเรามีสิทธิตรวจสอบเว็บไซต์พันธมิตรของท่าน เพื่อให้แนใจว่าท่านได้ปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข และท่านยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับเราในการตรวจสอบนี้

4.3 กฎหมายที่ว่าด้วยการบังคับใช้ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)หรือกฎระเบียบจะไม่นำไปใช้กับข้อตกลงนี้

4.4ท่านจะนำเสนอเนื้อหาและหัวข้อบนเว็บไซต์ของท่านเฉพาะในสิ่งที่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดยพันธมิตรดาฟาเบทเท่านั้น เนื้อหาที่ถือว่าไม่เหมาะสมในดุลพินิจของดาฟาเบทจะมีผลให้ยกเลิกการเป็นพันธมิตรและสิ้นสุดข้อตกลงนี้ในทันที

4.5ท่านจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการพัฒนา การดำเนินการ และการบำรุงรักษาเว็บไซต์ของท่าน และสำหรับทุกสิ่งบนเว็บไซต์ของท่านจะถือว่าเป็นต้นทุนของท่านเอง ตัวอย่างเช่น ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวว่าข้อมูลต่างๆ ที่ท่านโพสต์บนเวบไซต์ของท่านจะไม่เป็นการหมิ่นประมาท หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นๆ เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ของท่านได้เราจึงไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าเสียหายทั้งหมด ค่าชดเชย การทำลาย และค่าใดๆ ก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าดำเนินการตามกฎหมาย) และยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การดำเนินการ การบำรุงรักษา และเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ของท่าน ข้อตกลงเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายนี้ไม่กระทบต่อสิทธิของเราที่จะดำเนินการฟ้องร้องหรือเรียกร้องท่านภายใต้กฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้

5.คู่มือพันธมิตร

5.1เฉพาะเครื่องมือที่ได้รับการติดแท็กและสื่ออุปกรณ์ที่ได้รับการจัดทำจากทางเราเท่านั้นที่สามารถใช้ในการโปรโมทพันธมิตรดาฟาเบทได้ บทความโฆษณาและการสนับสนุนส่วนบุคคลสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามสื่ออุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากพันธมิตรดาฟาเบทก่อน ซึ่งการอนุมัติจะต้องไม่ถูกระงับโดยไม่มีเหตุผล

5.2 ท่านจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ และจะต้องไม่ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หรือสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ก่อนที่ท่านจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพันธมิตรดาฟาเบทก่อน ลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือสื่ออุปกรณ์ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากพันธมิตรดาฟาเบท จะต้องคงอยู่ในลักษณะดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไขหรือทำลาย

5.3 โดยการยอมรับเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรพันธมิตรดาฟาเบท ท่านตกลงที่จะดาวน์โหลดแบนเนอร์, ข้อความตัวหนังสือ หรือสื่อวัสดุเพื่อการโปรโมทและโพสต์บนเว็บไซต์ของท่าน, ใช้ในอีเมล, ทำการตลาดทางตรงโดยใช้ URL พันธมิตรของท่านหรือการตีพิมพ์ วิธีเหล่านี้คือวิธีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งท่านสามารถใช้เพื่อทำการโฆษณาพันธมิตรดาฟาเบทได้ทั้งในด้านของตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่เรามีอยู่

5.4 แบนเนอร์และลิงค์ต่างๆ ไม่ควรจะอยู่ในอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ หรือโพสต์ลงในกลุ่มที่ไม่ควรจะได้รับรายละเอียดนี้ หรือห้องแชทหรือใช้งานผ่านการสร้าง”bots”ที่ผิดกฎหมายโดยหากมีการกระทำนี้เกิดขึ้นจะส่งผลให้ทางเราต้องทำการปิดบัญชีพันธมิตรของท่าน

5.5 เราจะทำการยกเลิกสัญญานี้ในทันที หากมีรูปแบบใดๆ ของสแปมในนามของท่าน หรือหากท่านทำให้พันธมิตรดาฟาเบทเสียชื่อเสียง หรือโฆษณาบริษัทในทางที่ผิดไม่ว่าจะเป็นผ่านทางลายลักษณ์อักษรหรือคำพูด

5.6 ท่านจะต้องไม่ทำการรับประกันใดๆ, เป็นตัวแทน, หรือรับรองในการเชื่อมต่อกับพันธมิตรดาฟาเบท และท่านไม่มีอำนาจในการผูกมัดพันธมิตรดาฟาเบทกับสัญญาอื่นๆ

5.7 หากไม่มีการอนุมัติจากเราล่วงหน้า (ทั้งในทางลายลักษณ์อักษรและอีเมล) ท่านจะใช้เพียงแต่แบนเนอร์และลิงค์ต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น และจะไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะของสิ่งเหล่านี้ เช่นเดียวกับสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านใช้ในการโปรโมท เฉพาะลักษณะ รูปแบบและลิงค์ต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบจากเราและกำหนดโดยเราเท่านั้นที่สามารถ และได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นตัวแทนของพันธมิตรดาฟาเบทได้

5.8 ท่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากข้อขัดข้อง(traffic)ที่สร้างขึ้นโดยเจตนาที่ไม่ดี โดยไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่สิ่งเหล่านี้ได้เป็นต้นเหตุในการทำลายพันธมิตรดาฟาเบท หากการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นเกิดจากบุคคลที่นำไปสู่เว็บไซต์ของท่านผ่านลิงค์ของท่าน ทางเราสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้ท่านได้ตลอดเวลา การตัดสินใจของเราในเรื่องนี้จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีการต่อรองใดๆเกิดขึ้น ทางเราสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าคอมมิชชั่นของท่านทั้งหมดเนื่องจากท่านได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ในฐานะของบัญชีที่เข้าข่ายฉ้อโกง (Fraud Traffic)จากดุลยพินิจของเรา

5.9ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้วางเดิมพันใดๆก็ตามบนหน้าเว็บไซต์ดาฟาเบทที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของพันธมิตรดาฟาเบทผ่านลิงค์พันธมิตรของท่านเองหรือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรอื่นๆ โดยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการรับค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดหรือบางส่วนกับท่านในที่นี้ยังรวมถึงผู้เล่นใดๆหรือกลุ่มผู้เล่นจากท่านที่ท่านได้รับค่าตอบแทนหรือรายได้หรือในรูปแบบใดก็ตาม ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดนี้ พันธมิตรดาฟาเบทและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องที่ท่านได้เล่นจะมีสิทธิอย่างถูกต้องการทำให้การเล่นของท่านทั้งหมดเป็นโมฆะและยกเลิกค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับใดๆจากการเล่นและปิดบัญชีพันธมิตรของท่านรวมถึงยกเลิกข้อตกลงทั้งหมดนี้ และป้องกันไม่ให้ท่านเข้าเล่นที่เว็บไซต์ดาฟาเบทอีกด้วย

5.10 ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นทั้งพันธมิตรและผู้ถูกแนะนำทั้งสองฐานะในเวลาเดียวกันกับพันธมิตรดาฟาเบท หากละเมิดข้อตกลงนี้ดพันธมิตราฟาเบทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีทั้งสองหรือบัญชีใดบัญชีหนึ่งระหว่างบัญชีพันธมิตรและ/หรือบัญชีที่อยู่ในฐานะของผู้ถูกแนะนำ บัญชีผู้ถูกแนะนำในที่นี้หมายถึงบัญชีที่มีความสัมพันธ์กับดาฟาเบท จากการถูกแนะนำมาซึ่งเป็นผลมาจากโปรแกรมแนะนำผู้เล่นของดาฟาเบท (ที่มีให้บริการอยู่บนเว็บไซต์)

6.รายได้จากค่าคอมมิชชั่น

ช่องทางส่วนแบ่งรายได้ในรูปแบบของค่าคอมมิชชั่นมีดังนี

  1. อัตราส่วนแบ่งรายได้

การชำระเงินค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับดาฟาเบทภายใต้ข้อตกลงนี้คือ

– ท่านจะต้องรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีค้างจ่าย เมื่อครบกำหนดชำระจำนวนเงินที่คุณได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้

– ค่าคอมมิชชั่นไม่สามารถปรับเข้าสู่บัญชีดาฟาเบทได้

 ท่านจะไม่ได้รับสิทธิการชำระเงินค่าคอมมิชชั่นใดๆในกรณีดังต่อไปนี้

– ละเมิดและทำผิดเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้

– หากผู้เล่นของท่านมีการเรียกเงินคืน, ข้อโต้แย้งเกิดขึ้น รายได้ที่เกิดขึ้นจากผู้เล่นของท่านจะถือเป็นโมฆะและจะไม่นำมารวมเพื่อการคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้แก่ท่านในเดือนนั้นๆ

-มียอดรายได้ติดลบจะถูกยกยอดไปเดือนถัดไป หากพันธมิตรมียอดรายได้เป็นยอดบวกเมื่อถึงสิ้นเดือนทางเราจะจ่ายค่ามิชชั่นหากรายได้ที่ท่านได้รับมากกว่ายอดถอนเงินค่าคอมมิชั่นขั้นต่ำที่เรากำหนดไว้

–  ท่านจะต้องไม่อาศัยอยู่ในประเทศต้องห้ามการวางเดิมพัน

– เป็นผู้ต้องสงสัยละเมิดข้อกำหนดเงื่อนไขกับทางดาฟาเบท หรือ มีส่วนร่วมในการฉ้อโกง

– บัญชีที่ทำการปิดภายใน 45วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี

– เป็นลูกค้าที่รู้จักดาฟาเบทแต่ไม่ได้มีบัญชีที่อยู่ภายใต้พันธมิตร ซึ่งพันธมิตรจะไม่ได้ส่วนแบ่งรายได้จากลูกค้ากลุ่มนี้

– เพื่อหลักเลี่ยงข้อสงสัย ท่านจะไม่สามารถดูหรือมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้สำหรับลูกค้าใดๆที่อยู่ในประเทศห้ามวางเดิมพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แจ้งเอาไว้

7.ขอบเขตความรับผิดชอบ

7.1ดาฟาเบทไม่รับประกันหรือรับรอง เกี่ยวกับการให้บริการใดๆ หรือ นอกจากนี้เราไม่รับรองว่าเว็บไซต์ของเราจะไม่ถูกรบกวนหรือจะไม่มีข้อผิดพลาดและไม่รับผิดชอบต่อผลของการถูกแทรกแทรงรบกวนหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น บริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับประกันทั้งหมด

7..2 ดาฟาเบทไม่รับประกันหรือรับรอง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมของทางบริษัท(หรือโดยตัวลูกค้าเอง) เป็นกฎหมายในเขตอำนาจ (ของลูกค้าหรือของคุณ) ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ
8. นโยบาย การรักษาข้อมูล

ในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงนี้ ท่านอาจได้รับความไว้วางใจในการรับข่าวสารข้อมูลที่เป็นความลับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ, การดำเนินการ หรือข้อมูลเทคโนโลยีเกี่ยวกับโปรแกรมพันธมิตรของเรา (รวมถึง ตัวอย่างเช่น รายได้จากผู้ที่ถูกแนะนำภายใต้โครงการนี้) ท่านยอมรับและตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ หรือเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้แก่บุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีที่ท่านได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราและท่านจะเปิดเผยข้อมูลความลับนี้เฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ หน้าที่ของท่านที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลความลับจะถูกระบุไว้ในข้อตกลงนี้ด้วยเช่นกัน
8.1 การใช้โดเมนสาธารณะนอกเหนือจากที่กำหนด และ/หรือจากการละเมิดข้อตกลงนี้หรือหน้าที่อื่นๆ

8.2 การก่อกวนจากบุคคลที่สามโดยไม่ละเมิดข้อตกลงนี้

8.3การเปิดเผยข้อมูลหรือกฏระเบียบอื่นๆที่ต้องการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับอีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

8.4 ท่านจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับใดๆให้กับบุคคลที่สามโดยไม่มีข้อมูลอ้างอิง

8.5 แต่ละฝ่าย อาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้กับ เจ้าของบริษัท หรือ พนักงาน ชั้นสูงที่เกี่ยวข้องหากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้และสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งต้องมั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายใต้กฏระเบียบที่กำหนดไว้

8.6 หากมีการยกเลิกสัญญา ท่านจะส่งคืนข้อมูลต่างๆ ที่เป็นความลับของบริษัทกลับมาให้เรา รวมถึงสำเนาข้อมูลทั้งหมด ที่อยู่ภายใต้การครอบครองและควบคุมของท่าน รวมถึงการยกเลิกการใช้ชื่อทางการค้าใดๆ เพื่อทำลายข้อมูลทั้งหมด
9. การป้องกัน-รักษาความปลอดภัย
9.1 คุณรับทราบว่าการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของดาฟาเบทและการรักษาระบบมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากท่านพบว่าเห็นการละเมิดหรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะใดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม ท่านจะต้องแจ้งทันทีให้ทางเราทราบโดยทันที และต้องแน่ใจว่าการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบหรือผลที่ตามมา
9.2ท่านยอมรับว่าเว็บไซต์พันธมิตรของท่านเป็นไปตามข้อตกลงและจะสอดคล้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่มีผลใช้บังคับและมีกฎหมายคุ้มครอง

10. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
10.1 ท่านยอมรับที่จะสร้าง และรักษาการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของท่าน โดยผ่านแบนเนอร์ใดๆ ของเรา, อีเมล, บทความ หรือเชื่อมโยงจากตัวหนังสือ หากท่านตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ กรุณาอย่าใช้โค้ดแบนเนอร์, โค้ดตัวหนังสือ, สื่อโปรโมชั่น, สื่อส่งเสริมการขายทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับดาฟาเบทสปอร์ตบุค

10.2 ท่านยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายและไม่ดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อ ดาฟาเบท, หน่วยงานและบริษัทในเครือ, และกรรมการบริษัทดาฟาเบท ที่เกิดจากการกระทำของท่าน

11. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย

11.1 ท่านจะชดใช้ค่าเสียหายและป้องกันเราจากการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ, การทำลาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางกฎหมาย) และยังเกี่ยวข้องถึงการพัฒนา, การดำเนินการ, การบำรุงรักษา และเนื้อหาบนเว็บไซต์ของท่าน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายนี้ไม่กระทบต่อสิทธิของเราที่จะดำเนินการฟ้องร้องหรือเรียกร้องท่านภายใต้กฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้
11.2 ขอบเขตที่ว่าด้วยการอนุญาตโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้บทบัญญัติ   ที่เป็นความรับผิดชอบของท่านและดาฟาเบท (หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง)  ว่าด้วยสัญญาการการละเมิดกฎหมายของผู้ถือหุ้นหรือเป็นอย่างอื่น

– ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านรายละเอียดของข้อตกลงและเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ ทั้งนี้ทางเราไม่รับผิดชอบเงื่อนไขใดๆที่นอกเหนือจากที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขพันธมิตรฉบับนี้  ทั้งนี้คำตัดสินของพันธมิตรดาฟาเบท ถือเป็นที่สิ้นสุด

11.2.1 ทุกข้อตกลงและเงื่อนไข(ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ตามกฎหมายหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง ประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพ ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ โปรแกรมพันธมิตร อาจได้รับข้อยกเว้น

11.2.2  ดาฟาเบท (บริษัท ในเครือของกลุ่ม บริษัท หรือเจ้าหน้าที่) จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียใด ๆของโปรแกรมพันธมิตร ที่เกี่ยวข้องกับการทำลายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากท่าน ,เกิดขึ้นจากความบังเอิญ หรือผลที่ตามมา ในที่นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเสียผลประโยชน์ (ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อม), การสูญเสียค่าสินน้ำใจ รวมทั้งการสูญเสียทางเศรษฐกิจ (รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับความเดือดร้อน ที่เป็นผลมาจากการกระทำของบุคคลที่สาม) การจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทที่กล่าวมาข้างต้นมีผลบังคับใช้ ไม่ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งหรือไม่ และบริษัทควรได้รับรู้โอกาสที่ความเสียหายใดๆ จะเกิดขึ้น

12. การรับประกัน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และการจำกัดความรับผิดชอบ
12.1 เราไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับโปรแกรมพันธมิตรหรือการจัดการค่าคอมมิชชั่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่, การรับประกันความเหมาะสม, ความถูกต้องทางกฎหมายการค้า, ความถูกต้องทางกฎหมาย, การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน, การติดต่อ หรือการใช้เครื่องหมายการค้า) นอกจากนี้เราไม่รับรองว่าเว็บไซต์ของเราจะไม่ถูกรบกวนหรือจะไม่มีข้อผิดพลาดและไม่รับผิดชอบต่อผลของการถูกแทรกแทรงรบกวนหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น บริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับประกันทั้งหมด และการสร้างเงื่อนไขหรือใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับรองและสร้างเงื่อนไขของการค้า, ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และไม่ละเมิดสิทธิ

12.2 ท่านเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและยอมรับว่า เรามีบริษัทอยู่ในเครือที่รวมตัวกัน และมีใบอนุญาตและเป็นผู้จัดหาบริการและจะไม่รับผิดชอบต่อท่านในเรื่อง (1) การทำลายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากท่าน หรือเกิดขึ้นกับท่านไม่ว่าจะเป็นทางตรง, ทางอ้อม, เกิดขึ้นจากความบังเอิญ หรือผลที่ตามมา ในที่นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเสียผลประโยชน์ (ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อม), การสูญเสียค่าสินน้ำใจ หรือชื่อเสียงทางธุรกิจ, ความเสียหายทางข้อมูล, ต้นทุนการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน, หรือการสูญเสียที่ไม่สามารถมองเห็นได้อื่นๆ (2) ความเสียหายหรือการทำลายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่ส่งผลให้ (ก) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมของทางบริษัท หรือการหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวรจากการจัดหาโปรแกรมมาให้ (หรือลักษณะใดๆ ภายในโปรแกรม) (ข) การลบ, ความเสื่อมโทรม, หรือความล้มเหลวในการจัดเก็บข้อมูล, เนื้อหาใดๆ และการเก็บรักษาข้อมูลการสื่อสาร หรือการโอนถ่ายข้อมูลจากการใช้งานโปรแกรม (ค) ความผิดพลาดจากการที่ท่านให้ข้อมูลบัญชีที่ไม่ถูกต้องแก่บริษัท (ง) ความผิดพลาดจากการที่ท่านไม่เก็บข้อมูลรหัสผ่านและข้อมูลบัญชีเพื่อความปลอดภัยต่อบัญชีของท่านไว้เป็นความลับ การจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทที่กล่าวมาข้างต้นมีผลบังคับใช้ ไม่ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งหรือไม่ และบริษัทควรได้รับรู้โอกาสที่ความเสียหายใดๆ จะเกิดขึ้น

12.3 ระยะเวลาที่กำหนดภายในที่คุณจะต้องเริ่มดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้โปรแกรมนี้ให้เป็น( 6 )เดือนนับจากวันที่คุณก็รู้หรือมีเหตุควรจะตระหนักถึงความผิดที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นเรื่องของการเรียกร้อง

13 ข้อตกลงและการยกเลิกข้อตกลง
13. 1ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในข้อตกลงนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อทางเราได้ยืนยันการเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตร ดาฟาเบทของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรและจะมีผลอย่างต่อเนื่องจนกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการยกเลิกสัญญานี้ ไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันก่อนที่จะมีการเลิกจ้าง

13.2 ดาฟาเบทจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันทีในกรณีที่
13.2.1 มีการละเมิดใด ๆ ของเงื่อนไขของข้อตกลงนี้
13.2.2 หยุดหรือแจ้งยุติดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ รวมทั้งการล้มละลาย ที่ว่าด้วยการดำเนินการตามกฎหมาย
13.2.3 ดาฟาเบทสิ้นสุดสภาพการรับลูกค้าจากพันธมิตรเว็บไซต์ของท่าน

13.2.4 ดาฟาเบทระบุว่าพันธมิตรเว็บไซต์ของท่านมีการจราจรฉ้อโกงหรือวิธีการที่คล้ายกันอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างชำระเงินที่ฉ้อโกงจากส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญานี้

13.2.5 การสิ้นสุดของข้อตกลงนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิใด ๆ หรือภาระผูกพันซึ่งอาจมีขึ้นก่อนการยกเลิกสัญญานี้

13.2.6 เมื่อมีการยุติข้อตกลงนี้ การได้รับใบอนุญาตใด ๆ ในที่นี้จะยุติทันที

13.2.7  หากข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง ท่านจะไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับการชำระเงินเพิ่มเติมหรือส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญานี้
13.2.8 ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในทุกๆ ข้อที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้จะมีความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ           และถูกต้องตามกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้ แต่หากข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงนี้ถูกจัดว่าไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้, ผิดกฎหมาย เฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อนั้นๆ เท่านั้นที่จะไม่เป็นผล
14เหตุสุดวิสัย

14.1 หากมีเหตุสุดวิวัย เช่น เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานหรือความล้มเหลวในการดำเนินการ ใดๆ ภายใต้ข้อตกลงของพันธมิตรนี้ หากความล้มเหลวดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งบุคคลที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิที่จะเรียกร้อง ขยายระยะเวลาในการดำเนินการ ภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าระยะเวลาของความล่าช้าหรือไม่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมานานกว่า (10) วันนับจากวันที่ได้รับผลกระทบ ท่านอาจจะเลือกที่จะบอกเลิกสัญญานี้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบ

15.ความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ
ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่มีความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราเท่านั้น และไม่มีส่วนใดๆ ในข้อตกลงนี้จะสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะหุ้นส่วน, การร่วมทุน, ตัวแทน, แฟรนไชส์, ตัวแทนขายหรือการจ้างงานระหว่างหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆ ท่านไม่มีอำนาจในการทำหรือยอมรับข้อเสนอใดๆ ในฐานะตัวแทนของเรา

16.การมอบหมายและตัวแทน
16.1 ท่านไม่สามารถมอบหมายสิทธิหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ หรือ ไม่สามารถละเมิดเงื่อนไขส่วนใดส่วนนึงได้

16.2 ดาฟาเบท มีสิทธิในการกำหนดหรือทำสัญญาย่อยใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและพันธกรณี ภายใต้ข้อตกลงของกลุ่มใน  เครือบริษัท ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17.ข้อกำหนดอื่นๆ

17.1ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง คู่สัญญาเกี่ยวกับเรื่องที่ระบุไว้แทนข้อตกลง ความเข้าใจ ก่อนหน้านี้ทั้งหมด  ซึ่งไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ไม่ว่าจะด้วยการดำเนินการทางกฎหมายหรือวิธีใดๆ โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

17.2 ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในทุกๆ ข้อที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้จะมีความหมายอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้ แต่หากข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงนี้ถูกจัดว่าไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ผิดกฎหมาย เฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อนั้นๆ เท่านั้นที่จะไม่เป็นผล โดยไม่ส่งผลถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออื่นๆ

17.3 หากเกิดความล้มเหลวหรือความล่าช้าจากเราหรือท่านในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไข ทั้งนี้การยกเลิกหรือสละสิทธิ์ใดและความล้มเหลวจากการบังคับใช้จะไม่เป็นผล

17.4 ท่านประเมินและตัดสินใจด้วยตนเองในการเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรนี้และไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแทน, การรับประกันหรือคำรับรองใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้

17.5ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายอังกฤษ ข้อคัดค้านหรือข้อโต้เถียงใดๆ หรือการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาข้อตกลงหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะต้องอ้างถึงหรือตัดสินโดยผู้ที่ถูกแต่งตั้งโดยชั้นศาลให้เป็นผู้ดำเนินการตัดสิน ศาลจะตั้งอยู่ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาอังกฤษและกฎระเบียบที่ตั้งขึ้นโดยศาลจะถูกนำมาใช้ในกระบวนการ ศาลมีสิทธิในการออกคำตักเตือน คำสั่งห้ามและคำตัดสินจะถือว่ามีผลบังคับใช้, เป็นที่สิ้นสุดและบังคับใช้อย่างเคร่งครัดต่อคู่ความ ผู้ซึ่งอาจจะไม่มีผลกับเขตอำนาจศาลอื่นๆ หรือสถานที่ที่สามารถบังคับใช้และท่านยอมรับที่จะอยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินของศาลไม่ว่าศาลจะยกฟ้องหรือไม่ก็ตาม

17.6 ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านรายละเอียดของข้อตกลงและเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ และขอยอมรับว่าบทบัญญัติของข้อตกลงนี้ มีความเหมาะสมและถูกต้อง


ต้องการติดต่อกับฝ่ายพันธมิตร? ติดต่อเรา