Chương Trình Hoa Hồng

Tại chương trình đại lý của Dafabet, bạn sẽ nhận được tỉ lệ hoa hồng ban đầu là 30% của tổng lợi nhuận ròng từ các người chơi mang mã đại lý của mình. Bạn càng kiếm được nhiều người chơi và đem lại nhiều doanh thu, số tiền hoa hồng của bạn sẽ càng lớn. Bạn sẽ nhận được hoa hồng hàng tháng từ những người chơi của mình miễn là họ vẫn tiếp tục chơi và thua.

Mốc Lợi Nhuận% Tỉ Lệ Hoa Hồng
1 - 4.999 USD 30% *
5.000 - 29.999 USD35% *
30,000 USD - 50,000 USD40% *
50,001 USD - 200,000 USD45%*
200,001 USD +50%*

* Điều khoản và Điều kiện áp dụng

Kiếm tiền theo doanh thu tương ứng với số người chơi mà bạn giới thiệu cho Nextbet! Thật đơn giản. Chỉ cần tham gia chương trình đại lý, quảng bá sản phẩm của chúng tôi và nhận 50% hoa hồng.

Người chơi mớiMốc Lợi Nhuận
0 and up50%*

Các mức tiền hoa hồng cho Đại lý NextBet 50% cho những người chơi mới mang về * Điều khoản và Điều kiện áp dụng

Tại chương trình đại lý của Dafabet, bạn sẽ nhận được tỉ lệ hoa hồng ban đầu là 30% của tổng lợi nhuận ròng từ các người chơi mang mã đại lý của mình. Bạn càng kiếm được nhiều người chơi và đem lại nhiều doanh thu, số tiền hoa hồng của bạn sẽ càng lớn. Bạn sẽ nhận được hoa hồng hàng tháng từ những người chơi của mình miễn là họ vẫn tiếp tục chơi và thua.

Mốc Lợi Nhuận% Tỉ Lệ Hoa Hồng
1 - 4.999 USD 30% *
5.000 - 29.999 USD35% *
30,000 USD - 50,000 USD40% *
50,001 USD - 200,000 USD45%*
200,001 USD +50%*

* Điều khoản và Điều kiện áp dụng

Kiếm tiền theo doanh thu tương ứng với số người chơi mà bạn giới thiệu cho Nextbet! Thật đơn giản. Chỉ cần tham gia chương trình đại lý, quảng bá sản phẩm của chúng tôi và nhận 50% hoa hồng.

Người chơi mớiMốc Lợi Nhuận
0 and up50%*

Các mức tiền hoa hồng cho Đại lý NextBet 50% cho những người chơi mới mang về * Điều khoản và Điều kiện áp dụng

Muốn liên hệ với chuyên viên đại lý? Liên Hệ Chúng Tôi