Chính Sách Bảo Mật


Chính sách bảo mật này chi phối các website Dafabet hoặc bất kỳ trang, phụ trang, miền phụ tương ứng hoặc các mục liên quan theo thời gian, đặt tại hoặc truy cập qua các tên miền: www.dafabet.com (hay còn gọi là “Trang web”).

Chính sách bảo mật này đưa ra các cơ sở khi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi.

Xin vui lòng đọc các chính sách dưới đây một cách cẩn thận trước khi sử dụng Trang web. Bằng việc sử dụng hoặc đăng ký với Trang web, bạn được coi như đã đồng ý và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý chấp nhận và bị ràng buộc bởi chính sách bảo mật hoặc bất kỳ sửa đổi nào, xin vui lòng ngừng sử dụng Trang web.

Sửa đổi hoặc thay đổi các chính sách

Chúng tôi bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào, sửa đổi Chính sách bảo mật này. Bất kỳ thay đổi nào đều phải được ràng buộc và có hiệu lực ngay khi đăng tải những thay đổi trên Trang web. Ngày mà chính sách bảo mật hiện hành có hiệu lực sẽ được ghi trên cùng của trang này để tham khảo.

Tuân thủ pháp lý

Chính sách Riêng Tư này tuân theo chặt chẽ các quy định pháp lý về bảo vệ dữ liệu, bao gồm Pháp Lệnh Bảo Vệ Dữ Liệu Vương Quốc Anh 1998

Dafabet cũng thường xuyên tham khảo chính sách luật lệ EU và Hướng dẫn của các tổ chức hợp tác và phát triển (OECD) để đảm bảo việc bảo mật đối với mỗi khách hàng.

Thu nhập dữ liệu

Thông tin chung

Khi truy cập internet, trình duyệt hoặc phần mềm khách hàng có thể truyền thông tin đến các máy chủ lưu trữ các trang web mà bạn ghé thăm. Thông tin này sẽ tạo ra số liệu thống kê về khách truy cập của trang web đó và sẽ được sử dụng cho các mục đích tiếp thị và giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng.

Thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để có thể giúp chúng tôi nhận diện bạn. Thông tin này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

Thông tin mà bạn cung cấp khi mở một tài khoản với chúng tôi như tên của bạn, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh và bất kỳ chi tiết bắt buộc khác theo yêu cầu để cho phép chúng tôi thiết lập và quản lý tài khoản của bạn.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể lưu lại những trao đổi thư từ của bạn.

Bất kỳ dữ liệu bạn cung cấp như là kết quả của việc quảng cáo tiếp thị hoặc cạnh tranh.

Chi tiết chơi game hoặc hoạt động cá cược của bạn trên Trang web.

Tương tác của bạn với các đại diện chăm sóc khách hàng của chúng tôi (qua điện thoại hoặc chat). Điều này có thể được ghi lại hoặc lưu lại để hỗ trợ chúng tôi trong việc đào tạo, quản lý chất lượng và cho phép giải quyết nhanh chóng các mối quan tâm và thắc mắc.

Hơn nữa, những chi tiết này sẽ cho phép chúng tôi liên lạc với bạn với các mục đích khác nhau và cung cấp những dịch vụ tốt nhất chúng tôi có thể cung cấp. Thông tin cá nhân này cũng sẽ được sử dụng cho các mục đích tiếp thị, để thông báo cho bạn mỗi khi chúng tôi có ưu đãi đặc biệt, chương trình khuyến mãi và các sự kiện.

Bạn thừa nhận rằng các thông tin do bạn cung cấp có thể ảnh hưởng tới dữ liệu cá nhân hoặc nhạy cảm theo Đạo Luật Bảo vệ dữ liệu của năm 1998, và bằng cách sử dụng Trang web, bạn chấp thuận để dữ liệu của bạn được xử lý theo quy định của chính sách này.

Công bố dữ liệu

Bằng cách đăng ký một tài khoản với chúng tôi, bạn chấp nhận rằng chúng tôi có thể giữ lại các thông tin người dùng và thông tin này có thể cất giữ bởi chúng tôi hoặc cung cấp cho một công ty thứ ba để thay thế chúng tôi tiến hành xử lý dữ liệu.

Thông tin của bạn có thể được xử lý như sau, nhưng không giới hạn các trường hợp sau đây:

Đối với tài khoản quản lý và xử lý các giao dịch của bạn trên trang web của chúng tôi.

Cung cấp cho bạn các dịch vụ chơi game và cá cược.

Đối với các mục đích xác minh và nhận diện, chẳng hạn như để đảm bảo rằng bạn có đủ tuổi và không cư trú tại các vùng lãnh thổ bị hạn chế theo quy định tại các Điều khoản sử dụng của Trang web.

Để tùy chỉnh các tài liệu tiếp thị theo sở thích của bạn.

Để phát hiện và bảo trì Trang web.

Để giám sát và cải thiện các dịch vụ của Trang web.

Đối với quản lý rủi ro, phát hiện gian lận và sự tuân thủ rửa tiền.

Đối với việc tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định.

Theo yêu cầu của các nhà cung cấp phần mềm của chúng tôi (những người cũng đang bị ràng buộc bởi các điều khoản của chính sách này) trong quá trình cung cấp hỗ trợ và dịch vụ liên quan.

Chúng tôi có quyền thực hiện phân tích thống kê về hành vi và đặc điểm của tài khoản khách hàng để khảo sát số mật độ sử dụng, sự thích thú đối với trang web ở mỗi địa điểm khác nhau, đồng thời thông báo cho người quảng cáo các thông tin về số lượng khách hàng đã xem hoặc nhấp vào các biểu ngữ quảng cáo của họ. Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu tổng hợp từ các phân tích này cho bên thứ ba.

Dafabet là một thành viên thuộc nhiều tổ chức luôn hướng đến sự trung thực trong thể thao và cá cược để ngăn chặn sự gian lận trong các cuộc thi. Vì vậy, các bên (Dafabet và các tổ chức tương ứng) có quyền truy cập và chia sẻ thông tin của bạn nhằm mục đích quản lý hoạt động cá cược.

Bạn có thể đánh dấu vào ô thích hợp để đăng ký nếu bạn muốn nhận thông tin về quảng cáo khuyến mãi. Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn thay đổi thông tin đăng ký này, xin vui lòng liên hệ đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Thông tin chiến thắng:

Nhằm mục đích quảng cáo và tiếp thị, chúng tôi có quyền để công khai trên Trang web và các chi tiết tài liệu quảng cáo khác của bất kỳ trận thắng và / hoặc giải thưởng nào mà bạn nhận được. Chúng tôi có thể công khai tên viết tắt, số tiền thắng cược và bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để quảng cáo trên Trang web, nếu cần thiết.

An toàn

Chúng tôi duy trì tất cả các phương tiện có sẵn để đảm bảo rằng thông tin của bạn vẫn an toàn với chúng tôi. Mọi thông tin được chuyển tải bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa và một khi được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi, nó được bảo vệ an toàn bằng cách sử dụng các công nghệ Tường lửa mới nhất hiện nay. Cả hai trang web và phần mềm của chúng tôi sử dụng tất cả phương tiện có sẵn để duy trì dữ liệu chính xác và sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu của bạn không bị lạm dụng và / hoặc bị mất.

Bởi vì tất cả các thông tin liên lạc thông qua Internet không phải là hoàn toàn an toàn, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn của bất kỳ thông tin mà bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng các trang web, bạn thừa nhận và chấp nhận các vấn đề bảo mật vốn có của việc sử dụng internet và chúng tôi chấp nhận không có trách nhiệm với bạn cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hay trừng phạt hoặc thiệt hại phát sinh từ việc như vậy xảy ra.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn miễn là yêu cầu hợp lý cho các mục đích mà họ đã thu được. Chúng tôi có thể được yêu cầu trong trường hợp nhất định để lưu giữ thông tin của bạn trong một thời gian không xác định.

Cookies

Người chơi cần lưu ý rằng các thông tin cá nhân và dữ liệu có thể được tự động thu thập và lưu giữ trong quá trình đăng ký thông qua việc sử dụng Cookies. Một “cookie” là một mẩu nhỏ thông tin được gửi bởi một máy chủ web vào một trình duyệt web, cho phép máy chủ để thu thập thông tin từ trình duyệt. Chúng tôi sử dụng cookies để theo dõi các mô hình trình duyệt của bạn và để xây dựng một hồ sơ nhân khẩu học. Bằng cách giám sát các mẫu đó và đối chiếu các dữ liệu bị bắt chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Hệ thống Đại lý sử dụng cookie như là một phần của quá trình theo dõi lại Đại lý được giới thiệu.

Có một thủ tục đơn giản trong hầu hết các trình duyệt cho phép bạn từ chối hay chấp nhận các tính năng Cookie nếu bạn không muốn thông tin thu thập thông qua việc sử dụng Cookies. Lưu ý, tuy nhiên, “cá nhân hoá” các dịch vụ có thể bị ảnh hưởng nếu các tùy chọn cookie bị vô hiệu hóa.

Phá hủy dữ liệu

Bất kể là thông tin gì, tất cả các phương tiện truyền thông liên quan đến trang web của Công ty sản phẩm cá cược tương tác đều cần thiết được xử lý an toàn.

Truy cập dữ liệu và cập nhật

Người sử dụng bất cứ lúc nào cũng có thể viết một văn bản yêu cầu đến địa chỉ dưới đây để được cung cấp một bản sao thông tin cá nhân của họ được lưu giữ bởi chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn dữ liệu cá nhân được chúng tôi lưu giữ. Bạn cũng có thể thông báo cho chúng tôi về bất kỳ cập nhật sửa đổi, cải chính thông tin người sử dụng đã thu thập bằng cách liên hệ với Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng của chúng tôi. Hơn nữa, theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin người dùng như đã nêu ở trên về cơ sở dữ liệu của chúng tôi; tuy nhiên, thông tin của bạn có thể không thể xóa bỏ mà không còn dư lại thông tin bởi vì bản back-up và các hồ sơ bị xóa bỏ.

Chúng tôi có quyền chỉnh sửa, thay đổi, hoặc cập nhật Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào. Tất cả những thay đổi đó sẽ được đăng trong Chính sách Bảo mật này. Khách hàng có trách nhiệm định kỳ kiểm tra các chính sách bảo mật được đăng tại trang này.

Trang này được sửa đổi cuối tháng chín 16 , 2015 .

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến nào về chính sách này, vui lòng liên hệ chúng tôi thông qua Bộ Phận Chăm Sóc khách hàng, Chi tiết ở phần Liên hệ và Trợ giúp của Trang Web.


Muốn liên hệ với chuyên viên đại lý? Liên Hệ Chúng Tôi